Hus ved hund­e­ken­nel brænd­te ned

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Brand­væs­net ryk­ke­de hur­tigt ud, da det søn­dag kl. 12.31 fik en an­mel­del­se om, at der var brand i et hus på Ebd­rup­vej i Ebd­rup ved Ko­lind. Det fik der­for bran­den un­der kon­trol. Stu­e­hu­set brændt dog ned.

Fle­re hunde blev red­det ud i for­bin­del­se med bran­den, da der er hund­e­ken­nel på ste­det, og og­så det gik hur­tigt, for hver­ken men­ne­sker el­ler dyr kom umid­del­bart til ska­de ved bran­den. Brandår­sa­gen er fort­sat ukendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.