Sur mand til po­li­ti­et: Har I ik­ke vig­ti­ge­re ting at ta­ge jer af?

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det end­te med en an­hol­del­se, da Østjyl­lands Po­li­ti i går kl. 17.45 fik en an­mel­del­se om, at en hånd­fuld mænd hav­de tændt en kul­grill på Mar­se­lis­borg Strand ved Strand­vej­en i Aar­hus.

Da pa­trulj­en kom til ste­det, sad mæn­de­ne sta­dig rundt om en grill, der var pla­ce­ret tæt på no­get tørt græs. Be­tjen­te­ne bad der­for mæn­de­ne om at sluk­ke bå­let, hvil­ket de mod­vil­ligt gjor­de. En 21årig mand syn­tes dog, at po­li­ti­et skul­le ta­ge sig af vig­ti­ge­re ting, hvil­ket han højlydt gjor­de op­mærk­som på.

Det ko­ste­de ham en sig­tel­se for at for­styr­re den of­fent­li­ge orden. Mens de var ved at skri­ve hans op­lys­nin­ger ned, kom en 20-årig, ag­gres­siv mand hen mod po­li­ti­et og næg­te­de at gå væk trods gen­tag­ne ad­vars­ler.

Da han be­gynd­te at true med vold, trak be­tjen­te­ne pe­ber­spray, og man­den blev an­holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.