TRE KORTE

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

pi­ge af­gik tirs­dag ved dø­den, ef­ter at hun man­dag af­ten blev kørt ned af en for­modet sprit­bi­list i Char­le­ston i den ame­ri­kan­ske del­stat South Ca­ro­li­na. Ulyk­ken ske­te klok­ken 20.55 lo­kal tid, skri­ver Char­le­stons po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se. Iføl­ge po­li­ti­et var den 30-åri­ge fø­rer af bi­len stuk­ket af fra et uheld, hvor han hav­de på­kørt en par­ke­ret bil.

En 11-årig dansk

af­ten ved Brønd­by Strand Sta­tion er blot end­nu et i en lang ræk­ke. I år har der ind­til nu væ­ret 20 sky­de­ri­er på åben ga­de i det om­rå­de, som Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti dæk­ker. Det vil si­ge Rø­d­ov­re, Hø­je-Taa­strup, Al­bert­slund og an­dre kom­mu­ner. Skud­de­ne man­dag af­ten blev af­fy­ret af to per­so­ner på en scoo­ter.

Et sky­de­ri man­dag

hal­ve­ret straf­fen til en 42-årig mand, der i Hol­bæk Kom­mu­ne ud­sat­te en na­bo­fa­mi­lies to min­dre­åri­ge sø­stre for seksu­el­le over­greb. Lands­ret­ten har idømt man­den fængsel i et år og seks må­ne­der, mens by­ret­ten i Hol­bæk i au­gust sid­ste år straf­fe­de ham med tre år, skri­ver Nord­ve­st­nyt tirs­dag.

Østre Lands­ret har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.