Da­ni­el Wass skif­ter til Va­len­cia

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Da­ni­el Wass skif­ter fra Cel­ta Vi­go til Va­len­cia i den span­ske liga og får en fi­re­årig kon­trakt. Det skrev Va­len­cia tirs­dag på sin hjem­mesi­de. Wass, der kom til Cel­ta i 2015, har væ­ret ryg­tet til Va­len­cia igen­nem den se­ne­ste tid, og nu er al­le de­tal­jer fal­det på plads i hand­len. Va­len­cia op­ly­ser, at fri­købs­klau­su­len på Wass er sat til 80 mio. eu­ro sva­ren­de til knap 600 mio. kr. Span­ske me­di­er me­ner at vi­de, at over­gangs­sum­men er om­kring 75 mio. kr. Wass, der har væ­ret en stor suc­ces på Cel­tas midt­ba­ne, har ik­ke lagt skjul på, at det kun­ne væ­re spæn­den­de med nye ud­for­drin­ger fra den kom­men­de sæ­son. Nu ta­ger han et skridt op til Va­len­cia, der blev num­mer fi­re i den span­ske liga i sid­ste sæ­son og der­for er klar til Cham­pions Le­ague.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.