It-sel­skab kon­kurs

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det er slut for In­for­ma­tions­tek­nik. Sel­ska­bet, der er en del af det tid­li­ge­re 3A-it, som var stif­tet af ak­tø­rer i Atea­sa­gen, er gå­et kon­kurs godt et år ef­ter at sel­ska­bet blev over­ta­get af rig­man­den Fritz An­der­sen. Det frem­går af cvr, og ITWatch har få­et be­kræf­tet ned­luk­nin­gen af sel­ska­bet fra an­den si­de. In­for­ma­tions­tek­nik er gå­et kon­kurs ef­ter egen­ka­pi­ta­len blev hal­ve­ret ved se­ne­ste regn­skab, hvor man måt­te re­a­li­se­re et un­der­skud på over 10 mio. kr.

It:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.