Fra­lands­vind brin­ger ba­de­gæ­ster i fa­re

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det go­de som­mer­vejr har skabt en travl før­ste tid for liv­red­der­ne på de østjy­ske stran­de. I sid­ste uge skab­te den kraf­ti­ge fra­lands­vind livs­far­li­ge si­tu­a­tio­ner på bl.a. Gre­naa Strand, Bel­le­vue Strand og Mo­es­gaard Strand. På Mo­es­gaard Strand måt­te liv­red­der­ne ryk­ke ud, da to pi­ger på 6 og 8 år drev ca. 40 me­ter væk fra ky­sten på en op­pu­ste­lig so­fa, og de­res far ik­ke kun­ne svøm­me. Liv­red­der­ne måt­te og­så i ak­tion i Gre­naa, da en æl­dre kvin­de blev re­vet om­kuld på grund af strøm- og vind­for­hol­de­ne.

Nu ad­va­rer liv­red­der­ne om de far­li­ge si­tu­a­tio­ner, fra­lands­vin­den kan ska­be for sur­fe­re og ba­de­gæ­ster. TrygFon­den Kyst­liv­red­ning op­for­drer til at la­de ba­de­dyr og luft­madras­ser bli­ve hjem­me og und­gå at ba­de ale­ne. De op­le­ver dog, at langt de fle­ste dan­ske­re ge­ne­relt er go­de til at pas­se på, når de ta­ger på stran­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.