An­sat i job­cen­ter er ble­vet sig­tet for mil­li­ons­vin­del

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti har sig­tet en tid­li­ge­re an­sat i Job­cen­ter Al­bert­slund for at svind­le med fal­ske fak­tu­ra­er for 6 mio. kr. Det skri­ver Fag­bla­det 3F, som har af­slø­ret sa­gen sam­men med Ek­stra

Svin­del:

Bla­det. Iføl­ge Fag­bla­det 3F skrev man­den sto­re reg­nin­ger for fal­ske res­sour­ce­for­løb. Reg­nin­ger­ne skal væ­re sendt til fal­ske fir­ma­er, som var skabt til svind­len. Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti har be­kræf­tet sig­tel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.