Bri­tisk mand over­le­ver ner­ve­gift

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den 45-åri­ge bri­ti­ske mand Char­lie Rowley, som er for­gif­tet med den sov­je­ti­ske ner­ve­gift Novi­chok, er ik­ke læn­ge­re i kri­tisk til­stand. Det op­ly­ser ho­spi­ta­let, hvor han be­hand­les iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Man­den er fra Ames­bury nær Sa­lis­bury, hvor hans 44-åri­ge ve­nin­de søn­dag dø­de af ner­ve­gif­ten. Par­ret blev sam­men ind­lagt sidst i ju­ni. Novi­chok blev brugt ved at­ten­ta­tet den 4. marts i Sa­lis­bury på den rus­si­ske eks­spion Ser­gej Skri­pal og dat­te­ren Julia. De over­le­ve­de ef­ter be­hand­ling på Sa­lis­bury Di­stri­ct Ho­spi­tal.

Stor­bri­tan­ni­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.