Ryt­ter Juhl af­vi­ser ik­ke co­me­ba­ck

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den dan­ske bad­min­ton­stjer­ne Ka­mil­la Ryt­ter Juhl, som er gravid, hol­der dø­ren på klem i for­hold til et co­me­ba­ck, når hun har født til ja­nu­ar. Pri­vat dan­ner hun par med kol­le­ga­en Chri­stin­na Pe­der­sen, som og­så var hen­des double­mak­ker. Ons­dag med­del­te Bad­min­ton Dan­mark el­lers via en pres­se­med­del­el­se, hvor der og­så er ci­ta­ter fra Ka­mil­la Ryt­ter Juhl, at kar­ri­e­ren er indstil­let. Men det er alt­så ik­ke helt sik­kert, si­ger Ka­mil­la Ryt­ter Juhl til Ritzau. »Jeg luk­ker ik­ke dø­ren 100 pct., for­di jeg er gravid. Jeg har set ek­semp­ler på at­le­ter, der er kom­met tilbage. Jeg si­ger ik­ke, at det er det, som jeg gør, men det ta­ger vi, som det kom­mer.«

Bad­min­ton:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.