Ma­ersk Li­ne fjer­ner ka­pa­ci­tet

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Når Ma­ersk Li­ne til ef­ter­å­ret sej­ler med fær­re con­tai­ner­ski­be fra Asi­en til Nor­d­eu­ro­pa, vil det fjer­ne mindst 5 pct. af ka­pa­ci­te­ten fra den vig­ti­ge han­dels­ru­te. Det vi­ser be­reg­nin­ger fra Alp­ha­li­ner, der føl­ger con­tai­ner­bran­chen tæt. Fra

Sø­fart:

slut­nin­gen af 3. el­ler star­ten af 4. kvar­tal – alt­så om­kring sep­tem­ber el­ler ok­to­ber – vil Ma­ersk Li­ne sus­pen­de­re en af si­ne tje­ne­ster på ru­ten, hvor ver­dens stør­ste con­tai­ner­ski­be sej­ler va­rer fra især Ki­na til Nor­d­eu­ro­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.