Te­e­na­ger fængs­let for voldtægt af tiårig dreng

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En 17-årig dreng, der mistæn­kes for at ha­ve vold­ta­get en tiårig dreng i Gre­naa, er ble­vet va­re­tægts­fængs­let i fi­re uger. Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti. Te­e­na­ge­ren blev ons­dag ef­ter­mid­dag frem­stil­let i et grund­lovs­for­hør for luk­ke­de dø­re ved Ret­ten i Ran­ders.

Her næg­te­de han sig skyl­dig i voldtægt, men dom­me­ren fandt mi­stan­ken mod ham så be­grun­det, at han blev va­re­tægts­fængs­let i fo­re­lø­big fi­re uger på en sik­ret ung­doms­in­sti­tu­tion.

Da grund­lovs­for­hø­ret fo­re­gik for luk­ke­de dø­re, er det uvist, hvad han har for­kla­ret, og hvad po­li­ti­et byg­ger sin mi­stan­ke på.

Østjyl­lands Po­li­ti vil ons­dag ef­ter­mid­dag ik­ke for­tæl­le me­re om sa­gen.

Selv om den 17-åri­ge næg­ter sig skyl­dig, kæ­re­de han ik­ke ken­del­sen om va­re­tægts­fængs­ling til Ve­stre Lands­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.