Hæ­ren har ind­ta­get op­rø­re­nes by

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Præ­si­dent Bas­har al-As­sad har vun­det en vig­tig sejr i kam­pen mod op­rørs­grup­per i lan­det. As­sads re­ge­rings­hær har ind­ta­get den del af den syd­li­ge by De­raa, som var kon­trol­le­ret af op­rø­re­re, og har hejst det sy­ri­ske flag. De sy­ri­ske sol­da­ter hav­de føl­ge af rus­sisk mi­li­tær­po­li­ti. De­raa er en sym­bolsk vig­tig by, for­di det var her, at op­rø­ret mod præ­si­dent Bas­har al-As­sads sty­re be­gynd­te som en pro­test i for­å­ret 2011. Det sy­ri­ske luft­for­svar no­te­re­de sig nat­ten til tors­dag for en an­den suc­ces ved at af­vær­ge is­ra­el­ske luf­tan­greb mod mi­li­tæ­re po­si­tio­ner i Qu­nei­tra-provin­sen. Is­ra­el­ske kamp­fly an­greb et om­rå­de ved by­en Ha­der, der lig­ger ved front­linj­en i de is­ra­elsk­kon­trol­le­re­de Go­lan­høj­der.

Sy­ri­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.