Red­nin­gen af fod­bold­dren­ge bli­ver til film

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den dra­ma­ti­ske red­ning af 12 fod­bold­dren­ge og de­res træ­ner fra en over­svøm­met grot­te i Thailand skal fil­ma­ti­se­res. Blandt an­dre det ame­ri­kan­ske sel­skab Pu­re Flix skal pro­du­ce­re fil­men til det sto­re lær­red. Hi­sto­ri­en om red­nings­ak­tio­nen bæ­rer iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters man­ge lig­heds­træk med red­nin­gen af 33 chi­len­ske mi­ne­ar­bej­de­re, der blev red­det ef­ter 69 da­ge i 2010. Den ak­tion blev i 2015 til fil­men ”The 33”, hvor An­to­nio Ban­de­ras spil­le­de ho­ved­rol­len.

Thailand:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.