1.000 vikin­ger slår sig ned i Sla­gel­se

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Snart læg­ger 1.000 vikin­ger vej­en for­bi Trel­le­borg i Sla­gel­se un­der den år­li­ge vikin­ge­festi­val, der af­hol­des fra den 14. til den 22. juli.

Den 16. juli an­kom­mer for­tids­fol­ket til fods, på he­ste­ryg og i vog­ne, op­ly­ser Na­tio­nal­mu­se­et.

Un­der festi­va­len kan he­le fa­mi­li­en flå ov til at prø­ve li­vet som vikin­ger.

Gæ­ster­ne kan la­ve eg­ne smyk­ker, ba­ge flad­brød, sky­de med lang­bu­er og del­ta­ge i kri­ger­nes træ­ning. Og de kan se fal­ko­ne­ren de­mon­stre­re jagt med si­ne smuk­ke fug­le el­ler hø­re sjove og dra­be­li­ge hi­sto­ri­er fra Ha­rald Blå­tands tid i Trel­le­borgs For­tæl­lete­a­ter.

På han­dels­plad­sen med fle­re end 70 for­skel­li­ge bo­der, kan man des­u­den kø­be vikin­ge­tøj, smyk­ker og vå­ben.

Festi­val:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.