Ung aar­hu­si­a­ner ef­ter­ud­ta­get til VM i Ki­na

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

21-åri­ge Ras­mus Gem­ke er ble­ve ef­ter­ud­ta­get til VM i Nanjing, Ki­na. Det op­ly­ste Bad­min­ton Dan­mark tors­dag i en pres­se­med­del­el­se. Det bli­ver aar­hu­si­a­ne­rens før­ste in­di­vi­du­el­le VM. Mu­lig­he­den for at ef­ter­ud­ta­ge Gem­ke op­stod som føl­ge af af­bud fra fle­re af de øv­ri­ge VM­na­tio­ners her­re­sing­le­spil­le­re. »Vi tak­ker nor­malt ik­ke ja til at ta­ge spil­le­re med til de her mester­ska­ber i Østen, med­min­dre vi dels kan se et frem­tids­po­ten­ti­a­le i den giv­ne spil­ler, og dels at spil­le­ren har le­ve­ret nog­le re­sul­ta­ter in­den for det se­ne­ste år,« si­ger che­fland­stræ­ner Ken­neth Jo­nas­sen. VM spil­les fra 30. juli til 5. au­gust.

Bad­min­ton:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.