Mand skul­le smadres og måt­te flyg­te til sin lej­lig­hed

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Trus­ler om tæsk og fi­re mand an­holdt.

En 32-årig mands op­for­dring til at stop­pe ar­bej­det med en scoo­ter, som en ung mand læn­ge hav­de stå­et og ro­det med ons­dag af­ten, ud­vik­le­de sig til no­get af et dra­ma på El­sted­høj i Ly­strup ved 21.30-ti­den.

Iføl­ge døgn­rap­por­ten fra Østjyl­lands Po­li­ti for­kla­re­de den 32-åri­ge, at han vredt hav­de bedt man­den om at stop­pe scoo­te­ren, hvil­ket fik scoo­ter­fø­re­ren til at hi­ve en skru­et­ræk­ker frem og true med løf­tet arm. Sam­ti­dig rin­ge­de han til ven­ner, der skul­le kom­me for at hjæl­pe med at smadre den 32-åri­ge, der flyg­te­de til sin lej­lig­hed.

Da en grup­pe hid­si­ge folk stim­le­de sam­men for lej­lig­he­den og råb­te tru­en­de ord, rin­ge­de han til po­li­ti­et.

Be­tjen­te­ne blev mødt af en flok »sær­de­les ag­gres­si­ve« mænd, hed­der det sig i døgn­rap­por­ten. Og da po­li­ti­et an­holdt en 55-åri­ge mand og sig­te­de han for trus­ler mod den 32-åri­ge, blev stem­nin­gen end­nu vær­re. Så­le­des blan­de­de en 23-årig mand sig he­le ti­den i be­tjen­te­nes ar­bej­de og råb­te af dem. Han blev og­så an­holdt, idet han for­styr­re­de den of­fent­li­ge or­den. Og ef­ter­føl­gen­de ske­te det sam­me for en 19-årig og 20-årig mand, der hel­ler ik­ke vil­le føl­ge po­li­tiets an­vis­nin­ger.

Scoo­ter­fø­re­ren, der ud­lø­ste he­le dra­ma­et i Ly­strup, led­te po­li­ti­et ons­dag for­mid­dag fort­sat ef­ter, idet han an­gi­ve­ligt og­så tru­e­de den 32-åri­ge. Po­li­ti­et ved godt, hvem han er. .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.