Fi­fa in­vi­te­rer grot­ted­ren­ge til awards­how

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

De 12 thailand­ske dren­ge og de­res træ­ner, der blev red­det ud fra en grot­te i Thailand tid­li­ge­re på ugen, er in­vi­te­ret til Lon­don for at del­ta­ge i en Fi­fa-pris­ud­de­ling. Det er pris­ud­de­lin­gen, hvor pri­sen til ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler bli­ver ud­delt, og showet fo­re­går den 24. sep­tem­ber. De 12 dren­ge og de­res træ­ner for­svandt ind i en stor grot­te den 23. ju­ni i det nord­li­ge Thailand. Regn­mas­ser og sti­gen­de vand­stand tvang dem læn­ge­re og læn­ge­re ind i grot­ten. Først ni da­ge se­ne­re blev de fun­det af dyk­ke­re, der søg­te ef­ter dem. Og først tirs­dag blev de sid­ste dren­ge red­det ud ef­ter en enorm red­nings­ak­tion med bi­drag fra he­le ver­den. Dren­ge­ne blev og­så in­vi­te­ret til Rusland for at se VM-fi­na­len i fod­bold, der spil­les søn­dag, men læ­ger­ne fra­rå­de­de det, da dren­ge­ne skal bli­ve på ho­spi­ta­let no­get tid end­nu.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.