Vester­gaard skif­ter til Eng­land

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den dan­ske lands­holds­spil­ler Jan­nik Vester­gaard skif­ter fra Borus­sia Mön­cheng­lad­bach til Sout­hamp­ton på en fi­re­årig kon­trakt. Det op­ly­ste Sout­hamp­ton fre­dag på klub­bens hjem­mesi­de. Sout­hamp­ton blev num­mer 17 i sid­ste sæ­sons Pre­mi­er Le­ague og und­gik der­med ak­ku­rat nedryk­ning. Skif­tet be­ty­der, at Vester­gaard for før­ste gang i kar­ri­e­ren skal prø­ve kræf­ter med en an­den liga end Bun­des­liga­en i Tys­kland. Si­den 2016 har Vester­gaard spil­let for Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. Til BT ud­ta­ler Jan­nik Vester­gaard, at Sout­hamp­ton har be­talt Borus­sia Mön­cheng­lad­bach 25 mio. eu­ro, sva­ren­de til li­ge knap 190 mio. kr., for ham. »Jeg kend­te til in­teres­sen før VM, og klub­ben har fulgt mig i et styk­ke tid, og den har la­vet en del scou­ting, hvil­ket og­så er et godt tegn for mig om, at klub­ben ken­der mi­ne styr­ker og svag­he­der,« si­ger Vester­gaard til klub­bens hjem­mesi­de.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.