2M-al­li­an­cens At­lan­ten-ru­ter får et fjer­de ben

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Re­de­ri: 2M-al­li­an­cen, Ma­ersk Li­ne og MSC, til­fø­jer et fjer­de ben til si­ne ru­ter over At­lan­ten. For­må­let er at øge på­li­de­lig­he­den, skæ­re i rej­se­ti­den og til­by­de fle­re di­rek­te hav­ne­for­bin­del­ser mel­lem Nor­d­eu­ro­pa og USA’s øst­kyst, op­ly­ser con­tai­ner­re­de­ri­er­ne. Det nye ben træ­der i kraft i uge 35 og har ud­spring i bl.a. Antwer­pen, Rot­ter­dam og Fe­lix­stowe i New York, samt hav­ne­ne i Newark og Char­le­ston.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.