Sku­dof­fer i Volls­mo­se er uden for livs­fa­re

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den 28-åri­ge mand, der man­dag ef­ter­mid­dag blev skudt i en lej­lig­hed i Fyr­re­par­ken i by­de­len Volls­mo­se ved Oden­se, er uden for livs­fa­re. Det op­ly­ser Fyns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se. Man­den blev ef­ter sku­depi­so­den kørt til Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal til be­hand­ling for skud­sår i ma­ven og den ene arm. Det var man­dag ik­ke klar­lagt, hvad mo­ti­vet er. »Umid­del­bart ty­der det ik­ke på, at der er ta­le om en ban­de­re­la­te­ret hæn­del­se,« skri­ver Fyns Po­li­ti i pres­se­med­del­el­sen. Sku­depi­so­den blev an­meldt via alarm­cen­tra­len klok­ken 13.38.

Sku­depi­so­de:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.