Mindst én om­kom i mo­tor­vej­su­lyk­ke

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Én per­son om­kom, og to blev al­vor­ligt kvæ­stet i for­bin­del­se med en stør­re tra­fi­ku­lyk­ke man­dag ef­ter­mid­dag på Søn­derjyske Mo­tor­vej. Det op­ly­ser vagt­chef Ni­ko­laj Hølm­kjær ved Sy­dog Søn­derjyl­lands Po­li­ti. Den om­kom­ne er last­bil­chauf­før, men end­nu kan po­li­ti­et ik­ke op­ly­se no­get om iden­ti­tet el­ler na­tio­na­li­tet. Ulyk­ken in­vol­ve­re­de tre last­bi­ler og en per­son­bil, og var den an­den på Søn­derjyske Mo­tor­vej man­dag, ef­ter at en tan­kvogn med an­hæn­ger om mor­ge­nen bra­ge­de ind i mid­te­rau­tovær­net. Her kom chauf­før­en let­te­re til ska­de.

Tra­fi­ku­lyk­ke:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.