Dansk hjælp til jord­s­kælvs- og ts­u­na­miram­te

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det var et barskt syn, som mød­te ka­ta­stro­fe­che­fen for Dansk Rø­de Kors i Asi­en, Pe­der Damm, da han for få da­ge si­den var i In­do­nesi­en for at vur­de­re ska­der­ne og be­ho­vet for hjælp ef­ter fle­re jord­s­kælv og en ts­u­na­mi. »Nog­le ste­der er ba­re må­neland­skab. To­talt lagt ned. Der mang­ler lands­by­liv. Det er gå­et helt i stå,« si­ger han. Det var i slut­nin­gen af sep­tem­ber, at den in­do­ne­si­ske halvø Su­lawesi blev ramt af fle­re jord­s­kælv og en ts­u­na­mi. Det of­fi­ci­el­le dødstal tal­te man­dag næ­sten 2.000 men­ne­sker. Des­u­den sav­nes om­kring 5.000. Man­ge af de sav­ne­de for­ven­tes iføl­ge Pe­der Damm at bli­ve fun­det dø­de. Be­red­skabs­sty­rel­sen op­ly­ser, at den sen­der van­drens­nings­an­læg, nød­strøms­ge­ne­ra­to­rer og fle­re spe­ci­a­li­ster til Su­lawesi.

In­do­nesi­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.