Top­træ­ner rev­ser Na­tions Le­ague

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den ty­ske Li­ver­pool-ma­na­ger Jür­gen Kl­opp er stærkt util­freds med at skul­le af­gi­ve man­ge af si­ne spil­le­re til lands­hold­stje­ne­ste i for­bin­del­se med Na­tions Le­ague, Det Eu­ro­pæ­i­ske Fod­bold­for­bunds nye lands­hold­s­tur­ne­ring. Ty­ske­ren kal­der Na­tions Le­ague for »den mest me­nings­lø­se tur­ne­ring i fod­bold­ver­de­nen«, for­di han me­ner, at den be­la­ster spil­ler­ne unø­digt. Ef­ter søn­da­gens re­mis mod Man­che­ster Ci­ty måt­te Kl­opp og kol­le­ga­en hos mod­stan­der­ne, Jo­sep Gu­ar­di­o­la, se fle­re spil­le­re dra­ge i lands­holds­lejr for­ud for Na­tions Le­agu­e­kam­pe. Men Li­ver­pool­ma­na­ge­ren er be­kym­ret for spil­ler­nes til­stand. Især de en­gel­ske lands­holds­spil­le­re har ik­ke få­et me­get hvi­le si­den VM.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.