Har­der kan bli­ve før­ste kvin­de­li­ge guld­bold­vin­der

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den dan­ske fod­bold­spil­ler Per­nil­le Har­der kan bli­ve den før­ste kvin­de, der vin­der den pre­sti­ge­fyld­te Bal­lon d’Or-pris. Man­dag af­ten var Wol­fsburg-spil­le­ren så­le­des blandt det fran­ske fod­bold­ma­ga­sin Fran­ce Foot­balls no­mi­ne­re­de til pri­sen. Har­der præ­sen­te­res sam­men med de øv­ri­ge no­mi­ne­re­de på Fran­ce Foot­balls Twit­ter-kon­to. Pri­sen bli­ver ud­delt den 3. de­cem­ber i Pa­ris. Det er før­ste gang, at der bli­ver kå­ret en spil­ler på kvin­desi­den.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.