Mar­kus­sen får co­me­ba­ck på lands­hol­det

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den dan­ske land­stræ­ner i her­re­hånd­bold, Ni­ko­laj Ja­cob­sen, har man­dag ud­ta­get de 19 spil­le­re, der skal med, når Dan­mark se­ne­re på må­ne­den mø­der Ukrai­ne og Færø­er­ne i to EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Blandt de 19 er Ni­ko­laj Mar­kus­sen, der for før­ste gang i 17 må­ne­der er til­ba­ge i de rød-hvi­de lands­holds­far­ver. De to EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe er sid­ste gang, at lands­hol­det er sam­let, in­den VM-trup­pen skal ud­ta­ges se­ne­re på året. Kam­pen mod Ukrai­ne spil­les den 24. ok­to­ber, mens kam­pen mod Færø­er­ne fløjtes i gang den 27. ok­to­ber.

Hånd­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.