No­bel­pris går til fo­kus på kli­ma

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

No­bel­pri­sen i øko­no­mi de­les i år mel­lem de to ame­ri­ka­ne­re Wil­li­am Nord­haus og Paul Ro­mer. Det op­ly­ste Det Kon­ge­li­ge Sven­ske Vi­den­skabsa­ka­de­mi man­dag på et pres­se­mø­de i Sto­ck­holm. De to øko­no­mer hædres for at ind­dra­ge hen­holds­vis kli­ma­for­an­drin­ger og tek­no­lo­gisk in­nova­tion i lang­sig­tet ma­kroø­ko­no­misk

Øko­no­mi:

ana­ly­se, lød det i be­grun­del­sen. Nord­haus fra Ya­le Uni­ver­si­ty har la­vet en mo­del, hvor han stu­de­rer for­hol­det mel­lem øko­no­misk vækst, fos­si­le brænds­ler som olie og kul samt kli­maæn­drin­ger. Ro­mer, der er tid­li­ge­re che­fø­ko­nom i Ver­dens­ban­ken, er kendt for te­o­ri­en om en­do­gen vækst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.