Bu­tiks­ty­ve må ik­ke kom­me i H&M de næ­ste fem år

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

To kvin­der på hen­holds­vis 26 og 31 år blev søn­dag ef­ter­mid­dag ta­get på fersk ger­ning, da de for­søg­te at stjæ­le par­fu­mer og tøj fra Ma­ga­sin i Aarhus. En bu­tiks­vagt hav­de ob­ser­ve­ret de to kvin­der via over­våg­nin­gen og på­greb dem, da de hav­de pas­se­ret kas­se­linj­en uden at be­ta­le.

Ved gen­nem­gang af kvin­der­nes ta­sker kun­ne det kon­sta­te­res, at de hav­de stjå­let tøj og par­fu­me fra Ma­ga­sin for 3.472 kr., og at de og­så hav­de stjå­let no­get tøj fra H&M i Bruuns Gal­le­ri.

Beg­ge kvin­der er­kend­te for­hol­det og le­ve­re­de va­rer­ne til­ba­ge. De blev bort­vist fra Ma­ga­sin og har des­u­den få­et for­bud mod at vi­se sig i H&M-bu­tik­ker de næ­ste fem år.

Ty­ve­ri:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.