Lo­kal og cool

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Mor­ten Rei­mar vil læ­se højt fra sin ud­gi­vel­se hos Kri­sti­an F. Møl­ler Bog­hand­le­ren ons­dag. Digtsam­lin­gen af nav­net “Midt­by Cool” be­skri­ver et liv i Aarhus, hvor Mor­ten Rei­mar har bo­et i to år, hvor digtsam­lin­gen er skre­vet, og som den hand­ler om. Ar­ran­ge­men­tet be­gyn­der 18.30.

Ord:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.