Skam og #Me­too

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Kako­fo­ni by­der tors­dag på en af­ten, hvor te­ma­et er skam, skriv­ning og #Me­too­be­væ­gel­sen. Til den­ne af­ten vil man ind­fan­ge hash­tag­get, der er en glo­bal be­væ­gel­se, og har skabt de­bat om køn og seksu­el­le kræn­kel­ser. Til ar­ran­ge­men­tet vil der blandt an­det bli­ve dis­ku­te­ret re­spon­sen på #Me­too. Lek­tor Ca­mil­la Møhring Re­e­storf og ph.d.-stu­de­ren­de Sig­ne Uld­b­jerg Mor­ten­sen, beg­ge fra Nor­disk Sprog og Lit­te­ra­tur ved Aarhus Uni­ver­si­tet, vil del­ta­ge i sam­ta­len på Jens Chr. Skous Vej 7 i Aarhus C.

Ord:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.