Tyr­ki­et le­der ef­ter for­s­un­den jour­na­list

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

I be­stræ­bel­ser­ne på at fin­de en for­s­vun­den jour­na­list, som blandt an­det har skre­vet for Was­hin­g­ton Post, vil de tyr­ki­ske myn­dig­he­der fo­re­ta­ge en un­der­sø­gel­se af Sau­di-Ara­bi­ens kon­su­lat i Istan­bul. Re­præ­sen­tan­ter for Sau­di-Ara­bi­en har gi­vet de tyr­ki­ske myn­dig­he­der be­sked om, at de »er åb­ne for et sam­ar­bej­de«, og at de vil til­la­de, at tyr­ker­ne un­der­sø­ger kon­su­la­tet. Jour­na­li­sten, Ja­mal Khas­hog­gi, der har skre­vet kri­tisk om Sau­diAra­bi­ens po­li­tik i Ye­men, har de se­ne­ste år le­vet i ek­sil i USA af frygt for for­føl­gel­se. Den 2. ok­to­ber be­søg­te han kon­su­la­tet for at få ord­net nog­le do­ku­men­ter i for­bin­del­se med sit fo­re­stå­en­de bryl­lup. Den 59-åri­ge Khas­hog­gis for­lo­ve­de ven­te­de for­an kon­su­la­tet, men han kom al­drig ud igen, har hun opyst.

Tyr­ki­et:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.