Ru­mæ­ner an­holdt i ef­ter jour­na­listdrab

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Po­li­ti­et i Bul­ga­ri­en har iføl­ge den na­tio­na­le ra­dio til­ba­ge­holdt en ru­mæ­ner i for­bin­del­se med ef­ter­forsk­nin­gen af dra­bet på den un­der­sø­gen­de jour­na­list Vik­to­ria Ma­ri­nova. Det står ik­ke umid­del­bart klart, hvor­for man­den er ble­vet an­holdt. Han skul­le ik­ke væ­re mistænkt i sa­gen. Li­get af jour­na­li­sten blev fun­det for fi­re da­ge si­den i hen­des hjem­by Ru­se. Ma­ri­nova er den tred­je jour­na­list, der er ble­vet dræbt i et EU-land det se­ne­ste år.

Bul­ga­ri­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.