Mays par­ti­fæl­ler klar til at af­vi­se bre­xi­taf­ta­le

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Mindst 40 par­la­ments­med­lem­mer fra pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa Mays kon­ser­va­ti­ve re­ge­rings­par­ti er pa­rat til at stem­me hen­des mu­li­ge bre­xi­taf­ta­le ned. Det vil iføl­ge den frem­træ­den­de par­la­men­ta­ri­ker Ste­ve Ba­ker ske, hvis der teg­ner sig en løs­ning, hvor Stor­bri­tan­ni­en er ”halvt in­de og halvt ude af EU”. Hvis 40 af Mays eg­ne par­ti­fæl­ler går imod en af­ta­le, så vil re­ge­rin­gens over­le­vel­se og he­le bre­xit­pro­ces­sen væ­re op til det sto­re op­po­si­tions­par­ti La­bour.

Stor­bri­tan­ni­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.