Mon græskar-re­kor­den på 485,4 ki­lo bli­ver slå­et i år?

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

I år er 11 del­ta­ge­re fra he­le lan­det til­meldt kon­kur­ren­cen, når Ti­vo­li i Kø­ben­havn på lør­dag kl. 11.30 af­hol­der DM i kæm­pe­græskar for 11. gang, for­tæl­ler ar­ran­gø­rer­ne i en pres­se­med­del­el­se.

Der skul­le iføl­ge Ti­vo­li syv mænd til at løf­te vin­der­græskar­ret, da Jør­gen Øl­le­gaard Jen­sen fra Nr. Ne­bel sid­ste år løb med sej­ren med et re­kord­græskar på 485,4 ki­lo.

Med sit kæm­pe­græskar slog han æg­te­par­ret Han­ne og Las­se Kol­ding fra Sydsjæl­land af pin­den. De hav­de dan­marks­re­kor­den, som de sat­te i 2012 med et græskar på 451,4 kg.

Ti­vo­lis pres­se­chef, Tor­ben Plank, tror på en ny re­kord i år: »Årets gu­le­rød­der er i år ble­vet væ­sent­lig læn-

Kon­kur­ren­ce:

ge­re pga. den tør­re som­mer og de­res hi­gen ef­ter vand. No­get ty­der på, at man­ge græskar og­så har haft sam­me op­le­vel­se,« si­ger han.

De del­ta­gen­de græskar bli­ver ve­jet og ud­stil­let ved bob­lespring­van­det for­an Nimb, og de kan ses i for­bin­del­se med hal­lowe­en i Ti­vo­li til og med den 4. novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.