Dan­ske klub­ber dan­ner Fi­fa-Su­per­liga

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Di­vi­sions­for­e­nin­gen, som re­præ­sen­te­rer klub­ber­ne i Dan­mark, har sam­men med Di­scove­ry Networ­ks Dan­mark og Dream­ha­ck op­ret­tet en Fi­fa-liga, hvor al­le klub­ber­ne i Su­per­liga­en med und­ta­gel­se af FC Nord­s­jæl­land er med. Des­u­den er sid­ste sæ­sons nedryk­ke­re fra FC Hels­in­gør, Sil­ke­borg IF og Lyng­by Bold­klub med. Tur­ne­rin­gen bli­ver en del af EA Glo­bal Se­ri­es, og al­le hol­de­ne skal be­stå af to til fem spil­le­re, hvoraf mindst to skal væ­re pro­fes­sio­nel­le. Før­ste run­de af­vik­les den 5. novem­ber.

E-sport:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.