Se­re­na Wil­li­ams jag­ter grand slam-re­kord

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Se­re­na Wil­li­ams er ef­ter et års fra­vær igen klar til at gå ef­ter tit­len ved Au­stra­li­an Open i ja­nu­ar næ­ste år. Ar­ran­gø­rer­ne bag den au­stral­ske grand slam-tur­ne­ring med­del­er, at den 37-åri­ge ame­ri­ka­ner stil­ler op i tur­ne­rin­gen, som hun har vun­det syv gan­ge. Se­ne­st i 2017, hvor­ef­ter hun sat­te kar­ri­e­ren på pau­se på grund af en gravi­di­tet. Med 23 grand slam-tit­ler i da­mesing­le mang­ler Se­re­na Wil­li­ams der­med sta­dig en en­kelt ti­tel, in­den hun har tan­ge­ret au­stral­ske Mar­ga­ret Courts re­kord for flest vund­ne grand slam-tit­ler i sing­leræk­ken.

Ten­nis:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.