Fi­nans­hus gør klar til dansk vækst

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

ABG Sun­dal Col­li­er er i gang med at an­sæt­te fle­re folk in­den for fi­nan­si­e­ring (cor­pora­te fi­nan­ce, red.), da det nor­ske fi­nans­hus ar­bej­der på at bli­ve li­ge så stærkt i Dan­mark og Sve­ri­ge, som det er på hjem­me­mar­ke­det i Nor­ge. Det for­tæl­ler

An­sæt­tel­ser:

Jo­nas Ström, der er an­svar­lig for fi­nans­hu­sets sven­ske af­de­ling og bli­ver top­chef for he­le ABG til maj næ­ste år, til Bloom­berg News. ABG Sun­dal har i øje­blik­ket om­kring 80 me­d­ar­bej­de­re in­den for fi­nan­si­e­ring og in­ve­ste­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.