Goog­le lan­ce­rer nye Pixel-te­le­fo­ner

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Goog­le lan­ce­rer to nye ud­ga­ver af sin Pixel-te­le­fon samt en tab­let. Det skri­ver Bloom­berg News. Pixel­te­le­fo­nen er tek­no­lo­gi­gi­gan­tens flagskib, hvad an­går te­le­fo­ner. Og de to nye mo­del­ler, Pixel 3 og Pixel 3 XL, er mar­kan­te op­gra­de­rin­ger i for­hold til den tid­li­ge­re mo­del. Goog­le solg­te næ­sten 4 mio. te­le­fo­ner i 2017, hvil­ket var det dob­bel­te i for­hold til året før. Til sam­men­lig­ning solg­te Ap­ple 217 mio. iPho­nes sid­ste år. Pixel 3 kom­mer i hand­len i USA fra 18. ok­to­ber. En ak­tie i Goog­les mo­der­sel­skab Alp­ha­bet faldt med 0,4 pct. tirs­dag mid­dag ame­ri­kansk tid.

Tech:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.