David Lynch sam­ar­bej­der med B&O

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Fil­min­struk­tø­ren og kunst­ne­ren David Lynch, der bl.a. står bag kult­se­ri­en ”Twin Pe­aks”, har sat sit af­tryk på en højta­ler­kol­lek­tion fra dan­ske Bang og Oluf­sen. Iføl­ge fle­re me­di­er har han væ­ret en fan af B&O gen­nem fle­re år, og nu kom­mer de­le og ud­snit af hans vær­ker ”War Betwe­en the Sha­pe” og ”Pa­ris Su­i­te” bl.a. til at pry­de Be­o­p­lay A9, M5 og P2. Det er kun i New York i Mu­se­um Of Mo­dern Arts bu­tik i So­ho, at pro­duk­ter­ne vil væ­re til salg frem til den 11. novem­ber. Det er ik­ke før­ste gang, at Lynch og B&O ar­bej­der sam­men. Sid­ste år blev 30 sig­ne­re­de og num­me­re­re­de A9-højta­le­re sat til salg – og­så via MoMa.

De­sign:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.