Li­ne & Jo åb­net i Lat­i­n­er­kvar­te­ret

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Det kø­ben­havn­ske smyk­ke­fir­ma Li­ne & Jo har åb­net kon­cept­bu­tik i Badstu­e­ga­de 16. Bag mær­ket står de­sig­ner­ne Jo Ri­is-Han­sen og Li­ne Hal­l­berg, der beg­ge er ud­dan­net gulds­me­de. De grund­lag­de Li­ne & Jo i 2007 og har få­et suc­ces med at kom­bi­ne­re klas­sisk gulds­me­de­hånd­værk med den nor­di­ske tra­di­tion for mini­ma­lis­me. I Aar­hus for­hand­les mær­ket og­så hos Gulds­med Boye, Ba­h­ne og Vi­bholm. Den nye bu­tik har åben kl. 11-17.30 i hver­da­ge­ne, fre­dag til kl. 18 og lør­dag til kl. 16.

Bu­tik:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.