Lør­dag lig­ger Bog­fin­ke­vej i Od­der

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Od­der Litt­le Cul­tu­re Club præ­sen­te­rer på lør­dag det aar­hu­si­an­ske hip-hop-pop-band Bog­fin­ke­vej i Kul­tur­køk­ke­net. Kon­cer­ten star­ter kl. 19, og bil­let­ter kø­bes på your­ti­ck­et.dk.

Ar­ran­gø­ren si­ger selv, at de har for va­ne at hy­re kunst­ne­re, som har no­get stort på hjer­te, og at man om Bog­fin­ke­vej må si­ge, at er i ka­te­go­ri­en af kunst­ne­re som går helt de­res eg­ne ve­je. I 2016 un­der­skrev de en pla­de­kon­trakt med det ver­den­s­oms­pæn­den­de pla­de­sel­skab Uni­ver­sal Mu­sic, en drøm for stort set al­le mu­si­ke­re. Men ef­ter kun et års sam­ar­bej­de valg­te Bog­fin­ke­vej at op­si­ge af­ta­len, da de selv vil­le be­stem­me tem­po­et i de­res kar­ri­e­re - og det skul­le gå lang­som­me­re. Al­li­ge­vel er det ble­vet til hits som ”So­len skin­ner al­tid over sky­er­ne”, ”Smilets by” og ”Iben Hjej­le”.

Od­der:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.