Dansk du­et

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Han­ne Bo­el ta­ger lør­dag Poul Krebs med på sce­nen til en kon­cert i Mu­sik­hu­set. Han­ne Bo­el slog igen­nem i 1980’er­ne og si­den er hun ud­kom­met med godt 20 ud­gi­vel­ser og vun­det en ræk­ke pri­ser. Hun har des­u­den med­vir­ket i TV2’s “Top­pen af Pop­pen”. Poul Krebs er sær­ligt kendt for si­ne ev­ner in­den­for sangskri­ve­ri. Sam­men har de to en fæl­les mu­si­ka­li­tet, og de fly­der na­tur­ligt ind i hin­an­dens san­ge. På pro­gram­met er der en kom­bi­na­tion af bå­de gam­melt og nyt. Kon­cer­ten star­ter kl. 20.

Ryt­misk:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.