Åben fer­ni­se­ring

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Tors­dag er der åben fer­ni­se­ring med ud­stil­lin­gen “Juli­an Sch­na­bel - Ak­tion Pain­tings 1985-2017”. Med me­re end 40 vær­ker er ud­stil­lin­gen den stør­ste præ­sen­ta­tion af Juli­an Sch­na­bel, der er an­er­kendt ma­ler og fil­min­struk­tør. Ud­stil­lin­gen er ku­ra­te­ret og de­sig­net af kunst­ne­ren selv og Lou­i­se Ku­gel­berg. Mu­se­ums­di­rek­tør Er­lend G. Høy­er­sten, ku­ra­tor Jens Pe­ter Brask og fil­min­struk­tør Chri­stof­fer Boe vil hol­de åb­nings­ta­ler på Aros. Der er gra­tis ad­gang og al­le er vel­kom­ne. Fer­ni­se­rin­gen be­gyn­der klok­ken 17.30.

Kunst:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.