Prins Ni­ko­lai stop­per i for­sva­ret

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Prins Ni­ko­lai, søn af prins Jo­a­chim og gre­vin­de Ale­xan­dra, har stop­pet sin ud­dan­nel­se i for­sva­ret ef­ter få må­ne­der, skri­ver Jyd­skeVest­ky­sten.

»Det er prin­sens egen be­slut­ning, og den kon­ge­li­ge fa­mi­lie er ori­en­te­ret,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef ved kon­ge­hu­set Le­ne Bal­le­by til avi­sen.

Der er ta­le om en to­årig ud­dan­nel­se som re­ser­veof­fi­cer ved Hæ­rens Ser­gentsko­le i den jy­ske by Var­de. Prin­sen star­te­de den 1. au­gust og nå­e­de der­med lidt over to må­ne­der i trøj­en.

I for­som­me­ren be­gynd­te prin­sen at ar­bej­de som mo­del, hvor han har væ­ret på for­si­den af Dust Ma­ga­zi­ne og har gå­et catwalk for mær­ker som Di­or og Bur­ber­ry.

Det er en kon­ge­lig tra­di­tion, at mand­li­ge med­lem­mer af kon­ge­hu­set er del af for­sva­ret.

Tra­di­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.