Mor dømt for at ef­ter­la­de børn hjæl­pe­lø­se

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En kvin­de in­si­ste­re­de på, at der ik­ke måt­te til­kal­des po­li­ti el­ler am­bu­lan­ce til hen­des lej­lig­hed på Øster­bro i Kø­ben­havn, da to te­e­na­ge­re i marts fik vej­rtræk­nings­pro­ble­mer og blev ble­ge.

På den bag­grund har Kø­ben­havns By­ret straf­fet den 41-åri­ge kvin­de med to års fængsel.

Kvin­dens be­slut­ning med­før­te, at de to 14-åri­ge ik­ke fik den for­nød­ne hjælp. Mens dren­gen dø­de, lyk­ke­des det at genop­li­ve pi­gen, som er den nu døm­te kvin­des dat­ter.

Hun er i dag svært hjer­neska­det ef­ter et lang­va­rigt hjer­te­stop.

Fængsel:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.