No­vo-chef ser på ef­ter­føl­ge­re

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

No­vo Nor­disks forsk­nings- og ud­vik­lings­di­rek­tør, Mads Krogs­gaard Thom­sen, der fyl­der 58 år i de­cem­ber har få­et fi­re nye un­der-

Le­del­se:

di­rek­tø­rer det se­ne­ste år. Un­der ham har han nu det team, hvor­fra han for­ven­ter at fin­de sin arv­ta­ger, skri­ver Bør­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.