En nat med stof­fer i blo­det og på ve­je­ne

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Nat­ten til ons­dag hav­de to for­skel­li­ge bil­li­ster stof­fer i blo­det. Den før­ste blev stand­s­et kl. 01.45 på Vi­by Ring­vej i Åbyhøj. Den 29åri­ge fø­rer af bi­len hav­de se­le på, hvil­ket han blev sig­tet for. Han var des­u­den på­vir­ket af hash, hvil­ket han og­så blev sig­tet for. Fø­rer­ret­ten var ble­vet fra­kendt, og der­for røg der end­nu en sig­tel­se på li­sten for at kør­sel i fra­ken­del­ses­ti­den. En­de­lig vi­ste det sig, at der ik­ke var styr på bi­lens for­sik­rings­for­hold. Der­for blev num­mer­pla­den pil­let af, og man­det ta­get med på po­li­ti­sta­tio­nen for at få ta­get en blod­prø­ve.

Se­ne­re sam­me nat blev en bil stan­det på Orms­levvej i Vi­by J. Det vi­ste sig, at den blev ført af en kun 17årig dreng, der end­nu ik­ke hav­de ta­get kø­re­kort. Da han sam­ti­dig var på­vir­ket af eu­fori­se­ren­de stof­fer, blev han sig­tet for bå­de narko­kør­sel og for kør­sel uden fø­rer­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.