Kvar­tet­kon­cert

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Ca­mil­la Dayy­a­ni Kvar­tet spil­ler kon­cert søn­dag i Kunst­hal Aar­hus. Dayy­a­ni bi­dra­ger med sin vo­kal, mens Ar­tur Tuz­nik spil­ler kla­ver, Thom­my An­der­son spil­ler bas og Ku­ba Wie­cek spil­ler altsaxo­fon. Sær­ligt tek­ster­ne er cen­tra­le i kvar­tet­tens mu­sik. Ly­rik­ken har fyldt me­get i Dayy­a­nis vir­ke. Tid­li­ge­re har hun kom­po­ne­ret til dig­te af blandt an­dre Dan Turéll og Pi­et He­in. Kon­cer­ten be­gyn­der kl. 17. En­tre ko­ster 100 kr., hvis man er med­lem af Kunst­hal Aar­hus og 130 kr. for ik­ke-med­lem­mer.

Ryt­misk:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.