Re­vo­lu­tion slut­ter

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Chri­sti­an Lol­li­kes fo­re­stil­ling “Re­vo­lu­tion” bli­ver vist for sid­ste gang lør­dag på Aar­hus te­a­ter. Fo­re­stil­lin­gen kred­ser om­kring fi­re men­ne­sker, der i midt i kri­ser­nes tidsal­der for­sø­ger at byg­ge en ny frem­tid på en helt ny må­de. De­res af­magt tår­ner sig op i takt med, at de ger­ne vil la­ve en re­vo­lu­tion og ska­be for­an­dring i ver­den, men ik­ke ved, hvor de skal ret­te vre­den mod. Fo­re­stil­lin­gen bli­ver vist fra klok­ken 19.30. En­tré ko­ster 270 kro­ner og 60 kro­ner for stu­de­ren­de. “Re­vo­lu­tion” va­rer om­kring halvan­den ti­me.

Sce­nen:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.