Ny hjælp mod di­gi­ta­le kræn­kel­ser

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Snart lan­der der i po­li­ti­et et sæt nye ret­nings­linjer for, hvor­dan po­li­ti­et skal hånd­te­re di­gi­ta­le se­xkræn­kel­ser, for­tæl­ler cen­ter­chef i Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Cy­ber Cri­me Cen­ter (NC3) Claus Bir­ke­lyng.

»Det bli­ver en præ­ci­se­ring af, hvor­dan po­li­ti­et skal væ­re of­ret i sa­gen be­hjæl­pe­lig med at kom­me i kon­takt med de på­gæl­den­de so­ci­a­le me­di­er og hjem­mesi­der,« si­ger han

Vej­led­ning:

og til­fø­jer:

»Der er in­gen tvivl om, at det er van­ske­ligt at kom­me i kon­takt med nog­le af dem. Der­for ly­der tin­ge­ne nog­le gan­ge nem­me­re, end det umid­del­bart er. Nu går vi ind og si­ger, at hvis of­ret øn­sker po­li­tiets hjælp til det, skal vi ha­ve sat nog­le ret­nings­linjer op for det. Men der vil sta­dig væ­re hjem­mesi­der, som kan væ­re me­get svæ­re at få kon­takt med.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.