Ef­ter­søg­ning indstil­les trods man­ge sav­ne­de

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Myn­dig­he­der­ne i In­do­nesi­en op­gav tors­dag at fin­de fle­re of­re ef­ter de to jord­s­kælv og den ts­u­na­mi, der ram­te øen Su­lawesi i slut­nin­gen af sep­tem­ber. Og­så selv om man der­med op­gi­ver at fin­de tu­sind­vis af mu­li­ge of­re. Det op­ly­ste en tals­mand for ef­ter­søg­nin­gen. I for­vej­en har myn­dig­he­der­ne fun­det over 2.000 dø­de i for­bin­del­se med ka­ta­stro­fen. Of­fi­ci­elt er 680 per­so­ner meldt sav­net. Men myn­dig­he­der­ne har tid­li­ge­re er­kendt, at der er fle­re tu­sin­de men­ne­sker, som ik­ke er set si­den na­tur­ka­ta­stro­fen. De to jord­s­kælv blød­gjor­de jor­d­over­fla­den, hvil­ket man­ge ste­der rev bo­li­ger fra hin­an­den, in­den de for­svandt un­der jor­den.

In­do­nesi­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.